Boken om Veier og Kongedømmer (al-Bakri)

Boken om Veier og Kongedømmer (arabisk: كتاب المسالك والممالك‎, Kitāb al-Masālik wa'l-Mamālik) er en geografi-tekst fra det 11. århundre, skrevet av Abu Abdullah al-Bakri. Den ble skrevet ca. 1068 i Cordoba.

Boken er basert på litteratur og rapporter fra handelsreisende og reisende, som Yusuf al-Warraq og Abraham ben Jacob. Selv om al-Bakri aldri forlot al-Andalus er hans skildringer objektive, og er brukt som kilde i senere verk. Han beskrev en lang rekke områder, fra Atlanterhavet til Sentral-Asia, og beskrev både geografi, folk, skikker, kultur og den politiske situasjonen i hvert område.

I dag finnes kun deler av boken.

Den må ikke forveksles med en annen bok med samme navn, skrevet av Ibn Khordadbeh.