Bogastelle

Bogastelle, bogastille, buestille, bogastø, bågestille eller bogestill, er en skytestilling i form av en hestesko-formet oppmuring av stein. De måler ca. 1 × 2 m og bak disse gikk det an å søke ly for en jeger eller skytter.

Rekonstruert bogastelle på Valdres Folkemuseum

Bogastellene finnes spesielt i trekkområder for villrein. Den fungerte best i kombinasjon med fangstanlegg som for eksempel ledegjerder, fordi jaktvåpenet, som enten kunne være pil og bue eller armbrøst, ikke var særlig effektivt på langt hold. Dyrene ble på denne måten ledet forbi gunstige angrepspunkter. Bogastellene har vært i bruk fra steinalderen opp til moderne tid.