Bodø Hovedvannverk

Bodø Hovedvannverk er et kommunalt vannverk som benytter Heggmovatnet som kilde og vil forsyne rundt 90 prosent av Bodøs befolknings vannbehov. Vannverket er planlagt å dekke Bodøs behov i 100 år.

Heggmoen vil være store deler av kommunens vannkilde (her nedtappet)

Prosjektet hadde en kostnadsramme på rundt 445 millioner og innføringen av det nye hovedvannverket resulterer i at tidligere restriksjoner på bruk av Vollvatnet, Svartvatnet, Soløyvatnet og Vatnvatnet blir opphevet eller redusert.

Den tidligere hovedvannkilden Vågøyvatnet har fortsatt restriksjoner da den fungerer som reservevannkilde.

Anlegget ble vedtatt utbygget i 1998 og skulle etter planen åpnet høsten 2006, men åpningen har blitt utsatt flere ganger etter blant annet lekkasjer i rørnettet og tekniske problemer i renseanlegget. Prøvedrift ble startet 10. mai 2007 og innkoblingen av husstander ble startet 7. august samme år.

RenseanleggRediger

Det er bygget et renseanlegg for vannet i Heggmoen hvor vannet blir renset to ganger, først gjennom finknust marmor (kalsiumkarbonat) før deretter å bli bestrålt med UV-stråler, pH-verdiene ved det nye anlegget vil være noe høyere en i de tidligere anleggene.

FjellanleggRediger

I forbindelse med det nye hovedvannverket ble det bygget to rentvannsmagasiner i fjellhaller under Hunstadtoppen (31 millioner liter.) som vil kunne dekke behovet i 1-2 døgn før reservesystemer settes i drift. Et mindre rentvannsmagasin ble også bygget i Rønvikfjellet (6.500 m³)

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger