Bloddoping

Bloddoping skjer ved at man overfører en person sitt blod til en annen, man kan også bruke personen sitt eget blod. Det kan også skje ved inntak av hormonet EPO. Dette hormonet stimulerer benmargen til å lage flere røde blodlegemer. Dette gjøres ofte rett før konkurranse. Det man vil oppnå med denne typen doping er å øke antallet røde blodceller og dermed mengden hemoglobin, blodprosenten til et unormalt høyt nivå. Blodet kan da frakte mer surstoff fra lungene ut til muskulaturen. Dette forbedrer kondisjonen til idrettsutøvere. De vil da prestere bedre i kondisjonskonkurranser.

Det blodet som brukes kan være fra samme person som er tappet tidligere, eller fra en annen person med samme blodtype. Hvis overføringen skjer med eget blod har utøveren 1 måned tidligere blitt tappet for blod, utøveren vil fortsatt trene på vanlig vis. Kroppen vil da produsere opp de røde blodlegemene. Når man da sprøyter inn blodet igjen vil nivået av røde blodlegemer være unormalt høyt.

EPO har tidligere vært umulig å avsløre, men nå har de funnet en måte å gjøre det på. De kan skille mellom EPO som kroppen skaper selv og kunstig EPO. Men denne teknikken for å skille mellom kunstig og ”ekte” EPO er fortsatt så tungvint at de ikke kan bruke den i store idrettsarrangementer. Etter hvert som metoden er blitt mer automatisert, vil de kunne bruke den ved store arrangementer.

Det finnes også måter å oppdage om blodlegemene er unormalt gamle.