Bleikmorenen naturreservat

naturreservat i Nordland

Koordinater: 69°15′46,9″N 15°55′55,1″Ø

Bleikmorenen naturreservat
Opprettet6. desember 2002

Bleikmorenen naturreservat
69°15′47″N 15°55′55″Ø

Bleikmorenen naturreservat ligger like sørvest for Bleik i Andøy kommune i Nordland. Naturreservatet er på 1235 dekar. Området er vernet for å ivareta et område av stor kvartærgeologisk verdi.