Bjørnset

bosetning i Kinn kommune

Bjørnset er et sted på Klavelandet i Kinn kommune i Vestland, ved riksvei 5 ti kilometer øst for Florø. Det var tidligere et fergesamband over Norddalsfjorden mellom Bjørnset og Haukå. Fergen ble i 1987 avløst av Norddalsfjordbrua, som ligger 6-7 kilometer lenger øst i fjorden.

Topografi rediger

Klavelandet er ei ca. 800 meter bred og ca. 100 meter høy landtunge som strekker seg vestover fra Grov til Brandsøy. Landskapet har noen få topper; Uførefjellet (313 moh.) og Klaven (165 moh.).

På nordsiden av landtunga ligger den 290 meter dype Norddalsfjorden med nabobygdene Klauvene, Haukå, Fanevik og Trettevik. På sydsiden ligger Solheimsfjorden og det trange innløpet til Eikefjorden, med nabobygdene Nyttingnes og Sandvik.

Skole rediger

Tidligere Bjørnset skolekrets strakk seg vel 1 kilometer vestover til Teigen på Klavelandet, og ca. 4 kilometer østover til Leversund og Grovanes. Av den grunn ble skolehuset plassert omtrent midt mellom yttergrensene, på fastlandet vis-à-vis Helgøy.

I en periode rundt 1970-tallet var bygdene Sandvik og Nyttingnes innlemmet i Bjørnset skolekrets.

Næringsliv rediger

Tidligere drev de fleste innbyggerne på Bjørnset sine gårdsbruk. I tillegg ble det drevet fiske og næringer tilknyttet ferdsel på sjøen.

Bernhard Underlid på Bjørnset gjorde tidlig på 1970-tallet forsøk med oppdrett av regnbueørret, og var dermed en av banebryterne for oppdrettsnæringen i Sogn og Fjordane.

Eksterne lenker rediger