Bjørnebysteinen

Bjørnebysteinen er en runestein fra Bjørneby i Degernes, Rakkestad kommune, Østfold. Steinen ble funnet omtrent 1855, ca. 200 meter sør for tunet på Øvre Bjørneby. Den ble gitt til Universitetets Oldsaksamling i 1865. Steinen er i dag magasinert ved Kulturhistorisk Museum. Innskriften er for det meste erodert vekk, men et par ord lar seg tyde:

..stąin ... statr ...

På moderne norsk er det: «Stein ... står». Dateringen er ca. 900, eller litt tidligere.

LitteraturRediger