Bjørn West-marsjen

Bjørn West-marsjen er en turmarsj som er arrangert hvert år siden 1983. Marsjen arrangeres til minne om hjemmefrontavdelingen Bjørn West som opererte i Masfjordfjellene i 19441945, der de siste regulære kampene mot okkupasjonsmakten fant sted under andre verdenskrig.

Marsjen er en fjell-/turmarsj som er om lag 15 km, som arrangeres nest siste søndag i august. Marsjen arrangeres av Heimevernet i samarbeid med Bjørn West-veteranene.