Bjørkebakken (Dyrøy)

grend i Dyrøy kommune

Bjørkebakken er ei lita bygd i Dyrøy kommune, Troms, beliggende i Bjørkebakkdalen sørøst for kommunesentret Brøstadbotn. Gjennom Bjørkebakken går fylkesvei 84. Bygda består stort sett av boligbebyggelse.

Bjørkebakken ligger i Bjørkebakk grunnkrets, den arealmessig største i kommunen, og den eneste som ikke grenser til havet. Så godt som hele Skøvatnet ligger innenfor grunnkretsens grenser, med unntak av den nordøstlige enden som ligger i Sørreisa. Grunnkretsen dekker et areal på 108,69 km² og grenser i vest til Kastnes og Hundstrand, i nord til Brøstad og Moen, i øst til Sørreisa kommune og i sør til Salangen kommune.

Innbyggertall i grunnkretsen:

2000 2005 2010 2015
371 132 145 132