Bistandsaktuelt

Bistandsaktuelt er et fagblad for bistandsarbeidere og andre som er interesserte i utviklingsarbeid.

Bladet ble startet høsten 1998 av Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) og stoffet skrives av journalister. Opplaget var per 1. juli 2015 på 19 400 eksemplarer, mens nettutgaven, www.bistandsaktuelt.no, hadde 224 000 unike sidevisninger første halvår 2015.[trenger referanse]

Bladets målgruppe er ansatte i frivillige organisasjoner, Norads og Utenriksdepartementets ansatte, ambassader i Afrika, Asia og Latin-Amerika, misjons- og solidaritetsorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, universiteter, høgskoler, massemedier og norske bedrifter som er engasjert i utviklingsland, herunder konsulentvirksomheter.

Abonnementet er gratis for lesere både i Norge og utlandet. Det er inntil 10 utgivelser per år. Utgiver er Norad.

Bladet har også et ukentlig nyhetsbrev per e-post, en facebook-side og formidler nyheter via twitter. Bladet hadde i august samme år 9 357 følgere på facebook.

Bistandsaktuelt er underlagt redaktørplakaten og er medlem av Fagpressen. Bistandsaktuelt vant Fagpresseprisen og ble kåret til Årets fagblad i 2013. I oktober 2015 la Solberg-regjeringen fram forslag om å legge ned bladet.

Redaktør siden starten i 1998 er Gunnar Zachrisen.

Eksterne lenkerRediger