Billettkontroll

Billettkontroll er kontroll av gyldig billett, enten ved inngangen til et område eller et transportmiddel, eller innenfor et område der det kreves billett for å oppholde seg.[1]

Automatisert kontroll av flybillett ved Bergen lufthavn.

Billettkontroll på kollektivtransportRediger

 
Billettkontrollører på Moskvas metro.

NorgeRediger

I Norge utføres billettkontroll på kollektivtransport av transportselskapet eller en underleverandør, for eksempel et vekterselskap. Transportselskapet har rett til å kontrollere passasjerens billett, og billettkontroll kan foretas av uniformert eller sivilt personale.[2] Passasjerer som ved kontroll ikke viser gyldig billett, må betale en tilleggsavgift som er fastsatt av Samferdselsdepartementet. Hvis Samferdselsdepartementet har godkjent det (som en del av transportselskapets transportvilkår), kan billettkontrolløren «holde tilbake» passasjerer som ikke har gyldig billett og ikke betaler tilleggsavgiften, dersom passasjeren ikke gir tilstrekkelige opplysninger om navn, adresse og fødselsdato. Tilbakeholdsretten gjelder også mens opplysningene verifiseres. Lovhjemmelen for dette er i jernbaneloven § 7a[3] og yrkestransportloven § 33.[4]

ReferanserRediger