Bilbrev er et hjemseldokument i form av et byggesertifikat som bekrefter at et fartøy vil bli bygget av verftet til eier. Dokument var i vanlig bruk på 1600- og 1700-tallet for å dokumentere panterett i et skip som var under bygging. Bilbrevet ble utstedt til en person som hadde bidratt med penger til byggingen av skipet. Formålet var å gi sikkerhet for investeringen. I senere tid brukes bilbrev om en attest – skipsbyggingsattest – utstedt på tro og ære av skipsbyggmesteren.

Fra 1860 ble bilbrev utstedt av magistrat eller sorenskriver. Fra 1901 hadde notarius publicus denne oppgaven.

Bergen Byarkiv oppbevarer skipsbyggingsattester. Attestene finner en i arkivet etter Magistraten. Materialet dekker tidsrommet 1749–1902. Skipsbyggingsattestene forteller hvem som har bygget skipet, for hvem sin regning det skjedde, skipets dimensjon, drektighet m.m.

LitteraturRediger

  • Kiil, Alf: Arkivkunnskap. Statsarkiva. Universitetsforlaget 1969

Eksterne lenkerRediger