Bien (tidsskrift)

litterært tidsskrift (1832-1838)

Bien. Et Maanedsskrift for Moerskabslæsning var et norsk litterært tidsskrift som ble redigert og utgitt i Christiania fra 1832 til 1838 av Hans Thøger Winther. Flere av samtidens fremste norske forfatterne publiserte tekster gjennom Bien, bl.a. Henrik Wergeland, Johan Sebastian Welhaven, som også hjalp til med illustrasjoner, Simon Olaus Wolff og Maurits Hansen.

Autoritetsdata