Bibelstudentene

Bibelstudentene eller De internasjonale bibelstudenter var en internasjonal bevegelse organisert rundt den amerikanske predikanten Charles Taze Russells virksomhet og var forløperen for trossamfunnet Jehovas vitner. Den første gruppen ble samlet under ledelse av Russell i Pittsburgh i Pennsylvania i USA i 1870 og tok blant annet avstand fra de tradisjonelle kristne trosartiklene knyttet til treenighetslæren, helveteslæren og sjelens udødelighet. Innen bevegelsen skiftet navn til Jehovas vitner under ledelse av Russells arvtager Joseph Franklin Rutherford i 1931, besto den av cirka 50 000 bibelstudenter i anslagsvis 4000 menigheter i omkring 90 land og var representert i alle verdensdeler.

Ulike navnRediger

 
Bibelstudentenes «pinsekonvent» i Skien, 1923

Bibelstudentene ble også tidvis omtalt som russellitter og millennister, og var dessuten kjent under tilnavnet Millenniets Daggry etter Russells populære bokserie. Men i 1910 tok de i bruk navnet International Bible Students Association, på norsk International Forening for Bibelstudium. De lokale gruppene eller menighetene brukte gjerne navnet Forente bibelstudenter. Ved en internasjonal resolusjon som ble lansert av Rutherford ved et stevne i Columbus i Ohio i USA 26. juli 1931, adopterte den internasjonale bevegelsen navnet Jehovas vitner, som de har vært kjent som siden. De opprinnelige bibelstudentene kan således kanskje avgrenses til å betegne en kristen bevegelse som eksisterte mellom år 1870 og 1931. Både bibelstudentene og Jehovas vitner har hele tiden operert gjennom lovformerlig registrerte selskaper under navnene Watch Tower og Watchtower, hvorav det første (fra 1884) het «Zion’s Watch Tower Tract Society». (Se Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap.)

Ulike bibelstudieforeningerRediger

Det har periodevis også eksistert andre, mye mindre grupperinger som har kalt seg bibelstudenter, og som bygger sin tro på Charles T. Russells lære, men som har tatt avstand fra Joseph F. Rutherford. En uformell samling slike grupperinger eksisterer også i dag, og går blant annet under benevnelsen Associated Bible Students. Disse har under 10 000 medlemmer i en håndfull land. De har en teologi som sammenfaller med Jehovas vitners lære på en del sentrale områder, men holder seg atskilt fra dem og tror ikke at Jehovas vitner har «den sanne religion».

VirksomhetRediger

De «opprinnelige» bibelstudentene var ivrige evangelister og organiserte systematisk hus-til-hus-forkynnelse på samme måte som dagens Jehovas vitner. Her spredte de Russells og Rutherfords skrifter og avspilte bibelske foredrag ved hjelp av bærbare grammofoner foruten å undervise folk og invitere dem til møtene sine. Bibelstudentene organiserte også mange stevner som offentligheten ble invitert til, for eksempel i forbindelse med Russells eller Rutherfords besøk i forskjellige land. Vakttårnselskapet fikk mange av Russells prekener trykket i forskjellige amerikanske aviser og drev i perioden 1924–1957 en egen radiostasjon som het WBBR. Mye av grunnen til at bevegelsen ble spredt ut over USAs grenser i så stor utstrekning, var at immigranter fra andre verdensdeler enten sendte litteratur om sin nyfunne tro til slektninger i hjemlandet, eller bestemte seg for å reise tilbake for å etablere forkynnelsesvirksomheten der.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger