Bergslagen

Bergslagen er et ikke presist avgrenset geografisk område i Sverige som omfatter de nordlige og vestlige delene av landskapet Västmanland, inkludert de nordlige delene av Örebro län som inngår i Västmanlands landskap, det sørøstlige Värmland og sørlige Dalarna. En videre definisjon av Bergslagen omfatter også deler av Närke, Östergötland, Uppland og Gästrikland. Bergslagen er mest kjent for gruvedrift og metallindustri.

Bergslagens vann og tettsteder

Siden middelalderen har steinbrudd og smelting av malm hatt stor betydning i området. Videreforedlingen skjedde ofte utenfor Bergslagen. Fra siste del av 1800-tallet, da metallindustrien ble rammet av økt konkurranse, har dette imidlertid forandret seg til Bergslagens fordel. Fremdeles setter metallindustrien sitt tydelige preg på regionen. Synkende jernmalmpriser og utenlandsk konkurranse på 1960- og 70-tallet har imidlertid ført til at samtlige jernmalmgruver i dag er nedlagt. Den siste, i Grängesberg, ble nedlagt i 1989. Det utvinnes imidlertid fremdeles andre metaller og mineraler.