Närke er et landskap i Svealand i Sverige. Närke ligger i den sørlige delen av Örebro län.

Närke

Närke grenser i sørvest til Västergötland, i nordvest til Värmland, i nord til Västmanland, i øst til Södermanland og i sørøst til Östergötland.

Navnet var tidligere Nerike, hvilket lever kvar i dagsavisen "Nerikes Allehanda". De viktigste byene i Närke er Örebro, Kumla, Hallsberg, Laxå og Askersund.[1]

Våtmarker og bergRediger

I landskapet finnes det 5 200 registrerte fornminner. Sentralt ligger Närkesletten. Et relativ tettbebyggd og oppdyrket lavland, omgitt av Kilsbergen, Tiveden, Fylöskog og Käglan. Kilsbergen er en høyderygg, og har landskapets høyeste punkt, 298 moh.

Deler av Närkeslätten er tidligere våtmarker, oppdyrket etter dreneringsarbeider og senking av Hjälmaren på 1800-tallet. Enkelte steder er de tidligere våtmarkene gjenskapt. [1]

NæringRediger

Historisk sett har det vart mye jordbruk, gruvedrift og jernhåndtering. På 1900-tallet gikk sysselsettingen både i jordbruket og i metallindustrien sterkt tilbake. Örebros næringsliv fikk en mer og mer dominerende stilling. I Örebro har verkstedindustrien hatt en sterk posisjon. Statens Järnvägar har hatt sitt sentralverksted for lokomotiver og vogner her. I dag er over to tredelen av arbeidsplassene å finne i tjenestesektoren.[1]

ReferanserRediger