Närke er et landskap i Svealand. Närke grenser i sørvest til Västergötland, i nordvest til Värmland, i nord til Västmanland, i øst til Södermanland og i sørøst til Östergötland. I landskapet finnes det 5 200 registrerte fornminner.

Närke