Åpne hovedmenyen

Bergholmen er en øy i Oslofjorden, i Frogn kommune i Akershus. Øya er på ca. 90 da, den ligger rett sørvest for sørspissen av Håøya, og er skilt fra denne med det trange Kloasundet. Bergholmen var en del av området som ble kjøpt inn av Forsvaret for utbygging av Oscarsborg festning, og ble sete for mineforsvaret av Drøbaksundet. I dag er Bergholmen åpen for allmenheten. Befalsboligen på øya er disponert som kystledhytte, og kan leies gjennom Kystled Oslofjorden.