Bergen Brannkorps Idrettslag

Bergen Brannkorps Idrettslag er et idrettslag i Bergen, stiftet 7. oktober 1923, under Bergen brannvesen. Ifølge lagets lover var formålet med laget å drive idrett og fremme godt kameratskap. Laget er fremdeles aktivt, med både gamle og nye idrettsgrener.


"Endel af Bergens Brandkorps mandskaber enedes om i oktober maaned 1918 at agitere for, at faa stiftet en Idrætsforening under korpset. Efter at ha bragt i erfaring at cirka 25 mand var stemt for foretagendet, besluttedes at beramme et møte den 9de november 1918 for at diskutere saken."

HistorieRediger

BakgrunnRediger

Allerede i 1918 hadde de prøvd å etablere et idrettslag, men uten stor suksess. På grunn av vanskelige permisjons- og treningsforhold tok interessen og viljen fort slutt. Det ble fornyet interesse i 1920-årene da branningeniør Sontum opprettet en vandrepokal som det ble konkurrert om på øvelsestomten på Nygårdstangen. Det ble konkurrert i grenene korte løp, sprang, kulestøt og "tårnløp." Laget hadde i første omgang 45 medlemmer under ledelsen av formann Jens Jensen, som blir beskrevet som sjelen i laget.

En møter brannmennene i skisporet, i hoppbakken, på fritidsarenaer, i terrengløypen, i bordtennishallen og selvsagt på fotballbanen, der de allerede i 1939 erobret sitt første bedriftsmesterskap.

Bergen Brannkorps Idrettslags hytterRediger

 
Det første hyttekjøpet, 1925-1950. Fotograf Odd Klæbo ca. 1950

Bergen Brannkorps Idrettslag gikk allerede i 1925 til anskaffelse av en hytte i byfjellene i Bergen. Hytten lå ved Ranen nordøst for Rundemanen. De gav hytten det passende navnet "Flammen" (1925 - 1950). Kildene oppgir grunnen til hyttekjøpet å være brannfolkene i Bergen brannvesens lange vakttjeneste. Tjenesten gjorde at de følte seg innestengt og hadde behov for friluftsliv. Dette behovet samlet medlemmene til felles turer på fridagene, og resulterte altså i kjøpet av hytten.

Flammen ble en sentral plass for lagets idrettsutfoldelser. Den ble for eksempel brukt i forbindelse med de årlige skikonkurransene mot politiets idrettslag, og gav idrettslaget inntekter ved salg av forfriskninger i tilknytning til andre skikonkurranser i området, bl.a. ved åpningen av Bergensbakken 20. februar 1938.

De to neste hyttekjøpene, henholdsvis "Dorgeskjæret" (Breiviken, 1935 - 1979) og "Storlien" (1950 - 1960), var resultat av tilknytningen til vann for førstnevnte og nærhet til skieldoradoet som åpenbarte seg på Kvamskogen i etterkrigstiden for sistnevnte.

I dag er de tre første hyttene historie for Bergen Brannkorps Idrettslag. I stedet er de stolte eiere av en stor og innholdsrik hytte på vossesiden av Hamlagrø bygget av dem selv, og igjen med det passende navnet "Flammen."

ArkivetRediger

 
Side fra hyttebok fra Hamlagrø

Arkivet etter Bergen Brannkorps Idrettslag er avlevert Bergen Byarkiv, A-3913 Bergen Brannkorps Idrettslag. I arkivet kan en vente seg å finne møtebøker, materiale vedrørende lagets hytter, årsberetninger fra de ulike idrettsgrenene, idrettsmerker, diplomer, sanghefter, materiale vedrørende innsamling til Romania, diverse foto, avisutklipp etc.

LitteraturRediger

  • Brekke, Kristine Tvedt: "Liv i Flammen." I Fra gutteklubb til kvinnesak. Ferie- og fritidsminner fra arkivet. Bergen Byarkivs skriftserie A, nr. 8. 2009
  • Fossen, Anders Bjarne: "Ildens herre byens tjener Bergen Brannvesen 1963 - 1988." Bergen 1988