Bergen Kunstmuseums Venner

Bergen Kunstmuseums Venner er en forening stiftet 29. oktober 1908 med formål å bidra ved innkjøp av god kunst til daværende Bergen Bys Billedgalleri. Det var da 137 medlemmer som hadde betalt kontingent kr. 2,- eller livsvarig medlemskap for kr. 30,-. Medlemstallet er pr. høsten 2008 passert 1300. Leder i jubileumsåret er Anne G. Thomassen. Første kvinnelige styremedlem tiltrådte i 1932, mens 2008-styret består av i alt 5 kvinner og 2 menn.

Bakgrunnen var at museet etterhvert var kommet i etterskudd med innkjøp av nyere norsk kunst – mest på grunn av manglende offentlige midler. Tanken var at en ved å konsentrere kreftene via en forening, lettere ville kunne arbeide planmessig for vekst og utvikling. Kontakten til mesener i Bergens næringsliv kunne også forventes å bli bedre.

Navnet ble i innbydelsen foreslått til: «Foreningen til Bergen Bys Billedgalleris Fremme». Dette ble allerede ved stiftelsen endret til «Foreningen til Billedgalleriets Forøkelse» – senere «Foreningen til Billedgalleriets Fremme». Senere moderniseringer ga «Billedgalleriets Venner», som fra 2003 av fikk sitt nåværende navn etter at billedgalleriet ble kunstmuseum med etterhvert tre bygninger til disposisjon.

§ 6. i vedtektene lyder fortsatt: «Intet kunstverk kan innkjøpes uten at Billedgalleriets bestyrer (nå endret til «Kunstmuseets leder») er enig i kjøbet.» Tradisjonelt har derfor museets leder satt i innkjøpskomiteen, noe også Audun Eckhoff som avdelingsleder for kunstmuseet har gjort fra 2002 av.

Sammen med glade givere har vennene til nå stått for innkjøp og overrekkelse av 131 verker (2008) av bl a.: Lars Hertervig, Peder Balke, J.C. Dahl, Nikolai Astrup, Per Deberitz, Jean Heiberg, Per Krohg, Chr. Krohg, Henrik Lund, Arne Kavli, Hans Jacob Meyer, Bernt Tunold, Gerda Knudsen, Harriet Backer, Synnøve Anker Aurdal, Gunnar S. Gundersen.

Av utenlandsk kunst og kunstnere kan nevnes Paul Cezanne (10 tegninger), ett russisk ikon fra ca. 1450-tallet, Sigurdjón Olafsson, Jean Dubosque og Anna-Eva Bergmann som også var kunstneren (posthumt) bak årets gave til museet (to store bilder).


KilderRediger

  1. Reidar Storaas: Kunstens venner – Bergen Kunstmuseums Venner 1908 – 2008 ISBN 978-82-91808-41-3
  2. Bergens Tidende, del 2. 5. november 2008.