Bercháns profeti

Bercháns profeti er et relativt stort historisk dikt skrevet på middelirsk språk. Teksten er bevart i Det kongelige irske akademi som manuskript MS 679 (23/G/4) med noen få senere kopier.[1] Verket ble sannsynligvis skrevet på 1100-tallet, men gir seg ut for å være en profeti gjort tidlig på middelalderen.

Teksten består av 204 vers, to som er ødelagt (128, 168). Det er delt inn i to deler. Den påståtte forfatteren til første del (vers 1 til 96) er en irsk abbed ved navn Berchán, som også har gitt navn til diktet.[2] Første del består av en historie om Bercháns eget kloster, en opptegnelse av angrep fra norske vikinger, og en beskrivelse av regimene til nitten irske konger.[3]

Del to (vers 97 til 206) er et anonymt profeti som blir gitt i tidsrommet til Sankt Patricks død på 400-tallet, forutser livet til sankt Columba (død 597) og Áedán mac Gabráin, konge av Dál Riata (død ca. 609), og 24 skotske konger, fra Cináed mac Ailpín (død 858) til Domnall Bán (død 1097). Diktet er svært indirekte i sin identifikasjon av de skotske kongene og benytter en lang rekke av obskure poetiske bilder og sammenligninger. Til forskjell fra de irske kongene i del en er det ingen medfølgende kommentarer i navngivingen av kongene, men kan likevel bli identifisert og er derfor av historisk verdi. Diktet er et av de mest betydningsfulle kilder til forståelsen av skotsk historie for den epoken den dekker.

Diktene forfekter å være profetier av Berchán (død ca. 770), skrevet retrospektivt på 1100-tallet, skjønt diktene for den skotske seksjonen er tilskrevet en annen forfatter som tilegnet diktene til Berchán, og tradisjonen hevder at Berchán forfattet de første diktene. Det eldste manuskriptet for Bercháns profeti er fra 1700-tallet, men åpenbart langt eldre da fragmenter ble bevart i Leinsterboken som ble samlet ca. 1160-1170.[2] Diktene gir et kortfattet innblikk i hva forfatterne av hva de som skrev historien til det gæliske samfunnet i tidlig middelalder var opptatt av: regional rivalisering, angrep fra vikinger, kirkens sikkerhet, og behovet for sterke konger er en del av temaene. Ingen av nedtegnelsene besvarer alle spørsmålene om epoken, men de komplementerer andre historiske kilder.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ «The prophecy of Berchán», CODECS, Royal Irish Academy
  2. ^ a b Williams, Ann; Smyth, Alfred P.; Kirby, D. P. (1991): A Biographical Dictionary of Dark Age Britain: England, Scotland, and Wales, C. 500-c. 1050, Psychology Press, s. 61
  3. ^ Marcella (4. august 2015): «Saint Berchán of Clúain Sosta, August 4», Omnium Sanctorum Hiberniae
  4. ^ Hudson, Benjamin T. (1996): Prophecy of Berchán: Irish and Scottish High-kings of the Early Middle Ages, Greenwood Publishing Group, s. 233

LitteraturRediger

  • Anderson, Alan Orr (1922): Early Sources of Scottish History: AD 500-1286', bind I, Edinburgh, s. xxxiv-v
  • Hudson, Benjamin T. (1996): Prophecy of Berchán: Irish and Scottish High-kings of the Early Middle Ages, Greenwood Publishing Group, ISBN 0313295670