Bentse Teglverk

Bentse Teglverk var et teglverk i Oslo, rett nedenfor Bentse Brug, ved BentsebruaSagene. Virksomheten ble etablert mellom 1820 og 1840 og produserte mursten. Et annet navn på bedriften var Vøien Teglverk og Bentsebakken Teglverk.

Bilde tatt av Oscar Hvalbye i 1896 viser arbeidsfolk i gang med å bygge Bentsebrua. Til venstre i bildet Bentse Teglverk og i bakgrunnen Sagene kirke. Bildet tilhører Oslo Museums samlinger.

Teglverket ble nedlagt rundt 1900.

KilderRediger