Bentse Teglverk

Bentse Teglverk var et teglverk i Oslo, rett nedenfor Bentse Brug, ved BentsebruaSagene. Virksomheten ble etablert i 1813 og produserte mursten. Et annet navn på bedriften var Vøien Teglverk og Bentsebakken Teglverk.

Bilde tatt av Oscar Hvalbye i 1896 viser arbeidsfolk i gang med å bygge Bentsebrua. Til venstre i bildet Bentse Teglverk og i bakgrunnen Sagene kirke. Bildet tilhører Oslo Museums samlinger.

Teglverket ble nedlagt rundt 1900.

KilderRediger