Bekkelagsraset

leirskred i Oslo i 1953

Bekkelagsraset var et leirskred på ca. 150 x 190 meter som rammet Bekkelaget i Oslo 7. oktober 1953. Skredet gikk klokka 07.37 og tok med seg om lag 100 meter av Mosseveien. Også grunnen under Østfoldbanen forsvant ut. Lokaltoget fra Kolbotn fikk stoppet i tide, men Drøbakbussen ble tatt av skredet sammen med flere biler.

Flyfoto av leirraset på Bekkelaget i Oslo i oktober 1953. Skredet tok med seg om lag 100 meter av Mosseveien og grunnen under deler av Østfoldbanen.
Mosseveien sørover ut av byen, på østsiden av Oslofjorden, ble ødelagt av raset 7. oktober 1953.

88 var mennesker innenfor rasområdet da raset gikk: 21 personer i to bolighus, 45 i Drøbakbussen, 13 personer i andre kjøretøyer, to syklister og syv andre utendørs. Av disse var det bare cirka åtte personer som fikk lettere skader. Fem mennesker mistet livet, hvorav fire var i bussen fra Drøbak.

Terrenget sank om lag syv meter i overkant langs Mosseveien. I den nedre del av raset hevet terrenget seg som følge av massene som pakket seg opp. Et bolighus som sto i nedre del av raset, ble løftet to meter, dreid og forskjøvet 10–15 meter, men raste ikke sammen. Omfanget av ulykken kunne lett ha blitt mye større.

Resultatet av raset er den tydelige dumpa ved dagens lyskryss med Ormsundveien. Den gamle veibanen er delvis intakt og i bruk mellom Bekkelagsveien og Bjerringbakken nord for rasgropa. Det er også mulig å se rester av den gamle veibanen ved bussholdeplassen sør for dumpa, vis-à-vis bensinstasjonen.

Galleri Rediger

Litteratur Rediger

  • E.M. Hansen og O.R. Hansen: «Bekkelagsraset – et 30 års minne» i Søndre Aker Historielag årbok 1983

Eksterne lenker Rediger