Batymetrisk kart

Et batymetrisk kart tilsvarer et topografisk kart, men gir informasjon om forholdene under vann, som for eksempel på havbunnen eller bunnen av en innsjø. Et batymetrisk kart har koter for å angi de generelle dybdekonturene i tillegg til numerisk dybdeangivelse for visse punkter. Slike kart kan også ha beskrivelser av bunnforholdene – om det er jord, fjell, sand osv. Batymetriske kart kan også ha navigasjonsinformasjon.