Bancodaler

Bancodaler, egentlig mark banco, også kalt Hamburger Banco, var en internasjonalt utbredt valuta utstedt av bystaten Hamburg med grunnlag i Hamburg Banks sølvfond. Den var bare en regneenhet og ble ikke utmyntet. Daleren ble likevel brukt som verdimål blant annet i Danmark og Norge på det meste av 1600-tallet, hele 1700-tallet og inn i 1800-tallet. I praksis var den jevngod med dansk-norsk speciedaler.

LitteraturRediger