Bambusteppet er en betegnelse som var mest utbredt i 1950-årene og 1960-årene, som en parallell til jernteppet i Europa. Betegnelsen dekket grensen mellom Kina og dets allierte på den ene siden og ikke-kommunistiske asiatiske land på den andre. Betegnelsen er ofte blitt anvendt om grensen mellom Nord- og Sør-Korea samt om grensen mellom de kommunistiske og de mest vestlig orienterte land i Asia.

Bambusteppet i 1959. Teppet er markert med tykk svart strek.

Betegnelsen bambusteppet ble imidlertid mindre benyttet enn den tilsvarende europeiske betegnelsen jernteppet, noe som har sammenheng med at mens den europeiske situasjonen var opprettholdt nærmest statisk gjennom omkring 40 år, skiftet bambusteppets grense jevnlig i takt med allianseforskytninger samt i forbindelse med splittelsen innenfor den russisk-kinesiske alliansen.

De forbedrede relasjonene mellom særlig Kina og den vestlige verden – ikke minst forholdet til USA – resulterte i at betegnelsen ikke lenger er så relevant som tidligere, med unntak av grensen mellom Nord- og Sør-Korea.