Ballsletta

Ballsletta er navn på et område på Ekeberg i Oslo.

Navnet brukes noe ulikt. Lokalbefolkningen har tradisjonelt brukt navnet om området rundt Ekeberg ridesenter og Søylehuset, med lekeplasser, plaskedam, andedam og dyrepark. Dette området er blitt brukt til 17. mai og St. Hans-feiring og andre folkefester.

Andre (blant annet Oslo byleksikon) har benyttet navnet om fotballbanene på Ekebergsletta.