Balise

elektronisk togkontroll

Balise (fr: balise, sjømerke) er en elektronisk sender eller transponder som plasseres midt i et jernbanespor som del av et togkontrollsystem (Automatic Train Protection – ATP). Balisen sender informasjon om den kommende banestrekningen til elektroniske mottagere på passerende tog.

Fire baliser montert på et svilleløst spor
Eurobalise

Montering rediger

Balisene plasseres midt mellom skinnene i sporet, og festes til en sville. Balisene plasseres i grupper på minst to og maksimalt fire baliser, med innbyrdes avstand på ca 3 meter. Balisene gjenkjennes lett som gule eller grå firkantede plater.

Funksjon rediger

I Norge og Sverige benyttes baliser som en del av ATC-systemet. På 2000-tallet har en ny Eurobalise blitt standardisert som en del av European Rail Traffic Management System (ERTMS), som ennå ikke er innført i Norge. Innen ATC har balisene følgende funksjoner:

  • Balisen aktiveres av en sender i togets første vogn eller lokomotiv.
  • Den aktiverte balisen sender en standardisert melding tilbake til en mottaker i toget. Meldingen plukkes opp av en datamaskin, som varsler føreren og i verste fall automatisk nødbremser toget.
  • Baliser finnes bare i grupper på 2–4 baliser. Minst to er nødvendig for at toget skal kunne tolke i hvilken retning meldingen gjelder.
  • En balise har enten en fast melding, som største tillatte hastighet (STH), avstand til neste balisegruppe eller banens sporgeometri (kurver, stigning og helning), eller en variabel melding som gjeldende hastighet (fra null og opp til STH) og hvilken hastighet som gjelder etter neste balisegruppe (målhastighet). Disse hastighetene angis mer eksakt enn det de optiske signalene og skiltene viser.
  • Optiske signaler og skilter kan sies å være et komplement til balisene i tilfelle disse ikke fungerer. De optiske signalenes aspekter er dog begrenset til å kun angi et fåtall mulige hastigheter.
  • For å øke sikkerheten finnes det også repetisjonsbaliser som gjentar meldingene.
  • Togets datamaskin, som blant annet har opplysninger om togets vekt og lengde, kan med opplysninger fra balisene beregne når nedbremsing må påbegynnes (hastighet, vekt og helning) eller når hastigheten kan økes (togets lengde til siste vogn). Se ATC.

Teknikk rediger

Balisen inneholder en resonanskrets som fra togets elektromagnetiske sender genererer den energi som kreves for å sende meldingen tilbake til toget. Baliser for faste meldinger er helt selvstendige og krever ingen kabler. Baliser for variable meldinger krever tilkobling av kabel fra eksempelvis styreenheten til optiske signaler eller fra et stillverk.

Meldingene som sendes, består av ca. 1 000 tegn data og kontrollsummer for å kunne verifisere korrekt avlesning. Meldingene sendes meget raskt. Om toget kjører i 500km/t, rekker det likevel å motta tre meldinger.

En balise leses av 8 ganger fra togets ATC-antenne ved passering over balisen. Om ikke togets ATC-antenne registrerer minst 8 avlesninger, får man ATC-feil i lokomotivet. Slike feil kan få ulike konsekvenser. Én mulig konsekvens er nødbremsing; en annen er overgang til «ATC 80», dvs. at toget kjører i maksimalt 80 km/h til neste ATC-beskjed leses av ved neste balise. Det nåværende ATC-systemet i Norge, ATC 2, er konstruert for en makshastighet på 250 km/h.

Aktivering av baliser skjer på 27,115MHz. Responsen er et amplitudemodulert signal med bærefrekvens 4,5MHz og overføringshastighet 50kb/s.