Et bakhold er en veletablert militær taktikk der en stridende part kan dra nytte av skjul og villedning for å oppnå overraskelse ved å angripe en intetanende fiende fra skjulte posisjoner, slik som tett underskog eller bak bakketopper. Bakholdsangrep har vært brukt konsekvent gjennom hele historien, fra antikken til moderne krigføring.

I det 20. århundre, kan et bakholdsangrep innebære tusenvis av soldater på et lite område, for eksempel i en flaskehals som for eksempel et fjellpass eller annet kanaliserende lende. På den måten kan en liten irregulær stridsgruppe angripe et større og godt væpnet forband og oppnå å binde disse i lengre tid.


Referanser

rediger