Bakgrunnssjekk

Bakgrunnssjekk er å sjekke informasjon, normalt brukt om å sjekke historikk (kompetanse og erfaring) på jobbsøkere i en rekrutteringsprosess. Det kan også benyttes om sjekk av fakta/historikk rundt organisasjoner og selskaper. Bakgrunnssjekk i rekrutteringssammenheng er det å kontrollere opprinnelse og gyldigheten til påstander fremsatt i CV, søknad og annen dokumentasjon. Det er med andre ord en kilde- og dokumentkontroll med fokus på å bekrefte eller avkrefte informasjon. Noen bruker også screening, og ofte brukes ordet verifisering eller verifikasjon (av latin verus = sann, betyr å bevise en påstands riktighet).

Bakgrunnssjekk er en innarbeidet rutine i mange land, især i England og USA, der mange selskaper og organisasjoner har etablerte og skriftlige rutiner for å sjekke jobbsøkeres historikk. Det er gjort få undersøkelser om status i Norge, men HR Norge og verifiseringsselskapet Meditor Search gjorde en felles undersøkelse i 2007, publisert i bladet Personal & Ledelse nr. 1/2008.[1]. På samme måte gjorde Næringslivets Sikkerhetsråd en undersøkelse i 2007 som hadde noe om temaet, men ikke fullt så spesifikt/detaljert.[2]

Bakgrunnssjekk må ikke forveksles med referansesjekk eller referanseintervju. Sistnevnte er det å innhente subjektive oppfatninger om kandidaten fra personer han/hun ofte selv har valgt ut eller foreslått, mens bakgrunnssjekk er en objektiv vurdering av dokumenter og kilder kandidaten ikke kan påvirke.

ReferanserRediger

Se ogsåRediger