Ba (kinesisk: 巴; pinyin: ) var en oldtidsstat i det østre Sichuan i Kina. Dens opprinnelige hovedstad var Zhi (dagens Fuling i Chongqing). Ba ble erobret av staten Qin år 316 f.Kr.

Ba kan beskrives som en løs konføderasjon, eller en samling av småkongedømmer bestående av en rekke løst affilierte selvstendige klaner som anerkjente en konge. Ba-klanene var svært forskjelligartede, og kom fra varierende etniske bakgrunner. Arkeologiske funn viser at de for det meste levde av jakt og fiske, og at jordbruket var beskjedent utviklet. Det er ingen tegn på at de kjente til irrigasjonsmetoder.

Ba kan ha bistått grunnleggerne av Zhou-dynastiet med å styrte Shang-dynastiet under slaget ved Muye. Men den første gang Ba fremstår med klarhet i de historiske kilder var i 703 f.Kr.; historieverket Zuo Zhuan nevner at Ba tok del i en felles militær kampanje sammen med Chu mot Deng.

Ba-territoret omfattet opprinnelig områder i nedslagsfeltet til elven Han; fremveksten av staten Chu presset Ba vestover og inn i Sichuanbassenget. Chustatens vekst tvang til å flytte sin hovedstad flere ganger. Ifølge Chang Qu hadde de således etter tur hovedstad i Jiangzhou (Chongqing), Dianjiang (Hechuan) og Pingdu (Fengdu fylke), og helt til sist i Langzhong (閬中). I De stridende staters tid hadde Qin, Chu og Shu, alle sammen mer mektige stater, grenser mot Ba.

Selv om Chu til tider presset mot Bas områder, hadde Ba et heller avslappet forhold til Chu, med sterke handels- og ekteskapsbånd. Chu hadde også mange Ba-krigere som leiesoldater i sin hær. Dette kunne av og til skape problemer for Chu; ved ett tilfelle gjorde Ba-soldatene opprør og beleiret Chus hovedstad i 676 eller 675 f.Kr..

Ba og Zu var allierte med Qin da Qin invaderte Shu. Men rett etter at Qin hadde erobret Shu, invaderte Qin umiddelbart sine to allierte og tok den siste av Ba-kongene til fange. Ba ble så omgjort til et kommanderi i Qin-riket. Men til forskjell fra hvordan de styrte Shu, lot Qin den eksisterende Ba-elite fortsette å administrere området. Det kom heller ikke til noen større masseimmigrasjoner av Qin-folk inn i Ba-områdene. Etterhvert ble Ba-eliten marginalisert ved «splitt og hersk»-strategi.

Ba-kulturen rediger

Tigeren var viktig i Ba-mytologien, ikke minst den hvite tiger. Basamfunnet var krigersk, og var ellers kjent for sine sanger og danser. Ba-krigere var ofte etterspurte som leiesoldater for andre stater.

Ba og Shu utviklet skriftsystemer. Det var tre skrivemåter. En piktografisk skrift var unik for Ba, og to (muligens fonetiske) er blitt funnet av arkeologer i Ba- og Shu-steder. Ingen av skrifttegnene har så langt latt seg dechifferere.

Litteratur rediger