Bałuty er den største, tidligere bydelen i Łódź med hensyn til innbyggertall. Den har et areal på 78,9 km², og beboes av 220 182 mennesker (31. desember 2005). Innenfor bydelens tidligere grenser finnes blant annet den nye jødiske kirkegård, varehuset Manufaktura og Łagiewniki-skogen.

1. Bałuty
2. Widzew
3. Śródmieście
4. Polesie
5. Górna

HistorieRediger

Under byens dynamiske utvikling på 1800-tallet var ikke den demografiske utviklingen samstemt med utvidningen av byterritoriet. Derfor bosatte immigrantene seg i de nærliggende landsbyene, hvis bebyggelse foregikk kaotisk.

I 1915 ble Bałuty, datidens største landsby i Europa (100 000 innbyggere), innlemmet i Łódź. Den administrative bydelen «Bałuty» ble opprettet den 1. januar 1954 som en av syv fastsatte bydeler. I 1960 ble den forstørret slik at hele det historiske området til Bałuty ble innlemmet i bydelen med samme navn. Den 1. januar 1993 ble inndelingen i bydeler formelt opphevet, skjønt den brukes fremdeles bevisst av byens innbyggere.