Båtmotoravgift (egentlig avgift på båtmotorer) er en tidligere særavgift til statskassen.

Særavgiften på båtmotorer ble innført i 1978. Avgiften skal bl.a. bidra til å redusere støy og stor fart ved at den skal vri etterspørselen over til mindre motorer. Avgiftsplikten omfatter båtmotorer (framdriftsmotorer) med minst ni hestekrefter (hk), herunder motorer som er innmontert i båt. Avgiftsplikten oppstår som hovedregel ved uttak fra godkjent lager eller ved innførsel. Det gis fritak for avgiften for bl.a. motorer som leveres til bruk i fartøy registrert i fiskebåtregisteret, fartøy registrert i skipsregisteret (med unntak av fritidsbåter) samt forsvarets marinefartøy.

Avgiften er i 2014 på 161,50 kroner per hk. I 2013 var statens inntekter fra båtmotoravgiften 168 mill. kroner.[1]

I revidert nasjonalbudsjett 2014 foreslår Regjeringen Solberg å avvikle båtmotoravgiften med virkning fra 1. juli 2014.[2]

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger