En avhendelse eller oppgivelse betyr i finans og økonomi en reduksjon av aktiva, av enten finansielle eller etiske årsaker. Det regnes som det motsatte av en investering. Avhendelser blir ofte begått hos selskaper som ønsker å selge unna deler av virksomheten for å fokusere på ressurser i de markedene som anses som mest lønnsomme eller lovende. Et selskap kan avhende aktiva til heleide datterselskaper.

Den største og sannsynligvis mest kjente selskapsavhendelsen i historien var da Bell System ble oppløst til AT&T og Baby Bell i 1984, etter bemyndigelse fra justisdepartementet i USA.