Avgiftsfri diesel

Avgiftsfri diesel er betegnelse på et dieselprodukt som markedsføres i Norge og som ikke er belastet med veibruksavgift (ny betegnelse fom. statsbudsjettet for 2011), og derfor er den billigere enn vanlig diesel. Merverdiavgift beregnes som normalt. Kjøretøy som er ment for vegtrafikk har ikke lov å bruke avgiftsfri diesel, men båter, anleggsmaskiner, motorredskap, stasjonærmotorer og andre kjøretøy som ikke er ment for vegtrafikk kan benytte avgiftsfri diesel. Avgiftsfri diesel brukes mye innen jordbruk, og mest til traktorer.

I 2010 var veibruksavgiften på autodiesel 3,56 kroner per liter for svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel), 3,61 kroner per liter for annen mineralolje og 1,78 kroner per liter biodiesel.

For å kunne skille mellom avgiftsfri og vanlig diesel, og for at Statens vegvesen og Tolletaten skal kunne kontrollere eventuell ulovlig bruk, har avgiftsfri diesel grønn farge (tidligere rød) og er tilsatt sporstoff.

Tidligere måtte eiere av dieselkjøretøy betale veiavgift pr kilometer de hadde kjørt. Denne avgiften ble erstattet med en drivstoffavgift. Fordi man ikke skulle ramme anlegg eller båttrafikk ble det innført avgiftsfri diesel.

Avgiftsfri diesel blir solgt på de fleste bensinstasjoner.