Søppelspann

avfallsbeholder
(Omdirigert fra «Avfallscontainer»)

Søppelspann, søppeldunk, søppelbøtte, bosspann eller søppelcontainer er en beholder og lastbærer som blir brukt til midlertidig oppbevaring av søppel. Disse er robuste og slitesterke enheter som også kan tilpasses etter behov. [1]

Standard norsk husholdnings-søppelspann som rommer 140L.

Søppelspann

rediger

Vanlig husholdningsstørrelse er ca. 140L. Disse beholderne finnes i alle slags farger og fasonger, avhengig av hva slags bruk de er beregnet til. Søppelspann fungerer som et viktig mellomledd fra forbruker til avfallsanlegg. Man deler også søppelspann inn i ulike kategorier med egne fargekoder for å gjøre det enklere å kildesortere avfallet. En vanlig norsk husholdning har som regel to søppelspann hvor det ene er til restavfall, og det andre kun til papir og papp. Restavfall er avfall som ikke kan kildesorteres eller resirkuleres. Søppelspann er en viktig del av et effektivt gjenbruk innad i et samfunn. Man er avhengig av at hver enkelt husholdning har ulikt kategoriserte søppelspann for å opprettholde en korrekt kildesortering. Kildesortering vil si å sortere ulike materialer i egne kategorier slik at de kan smeltes om og brukes på nytt. Dette er for å begrense forbruket av de materialene det gjelder, hovedsakelig for å redusere forurensning og generelt forbruk. Resirkulering er mer et samlet begrep for kildesortering, da resirkulering i bunn og grunn betyr gjenbruk, og er en grunnleggende del av kildesorteringen.

Søppeldunk

rediger
 
Avfall i en søppeldunk av metall

En søppeldunk er en beholder av plast eller metall av en viss størrelse[2] som skal brukes til å oppbevare avfall. De er laget for å stå utendørs og plasseres helst lett litgjengelige for søppelmenn, og har gjerne en viss fasong eller design som skal passe til søppelbilens utforming. Søppeldunken er avfallets siste stoppested før det fraktes med søppelbil til søppelanlegget.[3]

Søppelcontainer

rediger
 
Avfallscontainer

En avfallscontainer, eller -konteiner, er en container for avfall, konstruert for å oppbevare avfall og frakte det ved hjelp av søppelbiler.

Mange bedrifter, leilighetskomplekser, kontorer og industrielle områder vil ha en eller flere avfallscontainere for å lagre avfall som blir generert. Disse containerne blir tømt av frontlastende søppelbiler. Bilene har store klyper foran, som blir innstilt og satt inn i «armene» (eller sporene) på containeren. Hydraulikken løfter deretter klypene, som er festet til containeren, og snur den opp-ned. Innholdet blir så tømt ned i bilens avfallsbeholder og fraktet til nærmeste søppelfylling.

Referanser

rediger
  1. ^ LEIE AV CONTAINER OG BEHOLDERE [1]
  2. ^ [2] Arkivert 13. oktober 2010 hos Wayback Machine.Info om Vesar sine avfallsbeholdere
  3. ^ [3] Arkivert 8. mars 2014 hos Wayback Machine.Glass- og metallemballasjets kretsløp