Åpne hovedmenyen
Et VAL-tog på Lilles metro

En automatbane er en førerløs, skinnegående form for kollektivtransport. Den kan være basert på standard sporvidde (1435 mm), [1] og enkelte steder er eksisterende tunnelbanelinjer blitt automatisert. Men automatbaner er ofte bygget med avvikende sporvidde slik at de ikke er kompatible med eksisterende kollektivtransport. Københavns metro er et vellykket eksempel på en automatbane. Ellers bygges ofte automatbaner for mindre og avgrensede transportbehov, f.eks. på en flyplass. Det har vært foreslått å bygge en automatbane fra Lysaker til Fornebu, men dette har en gått bort fra til fordel for en Fornebubane med direkte tilknytning til Oslos sporveis- eller T-banenett.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger