Austurbyggð er en tidligere kommune (sveitarfélag) i regionen AusturlandIsland, med 859 innbyggere ved utgangen av 2005.

Kart over Island, Austurbyggð markert med rødt.

8. oktober 2005 ble det vedtatt å slå sammen Austurbyggd med kommunene Fjarðabyggð, Mjóafjarðarhreppur og Fáskrúðsfjarðarhreppur til én kommune med navnet Fjarðabyggð. Dette trådte i kraft 9. juni 2006.

Autoritetsdata