Åpne hovedmenyen

Et attributivt verb er i grammatikken et verb som modifiserer (gir attributtene til) et substantiv, i stedet for å uttrykke en selvstendig idé som et predikat. Verb kan være attributter i form av partisipp eller som et infinitiv: den gående mannen, en gående hund, uspist mat, et sted å spise.