I matematikk, og spesielt innenfor dynamiske systemer er en attraktor en mengde som et system nærmer seg etter hvert. En attraktor kan være et punkt eller en mere komplisert mengde. En iterativ metode for løsning av en lignings, som Newtons metode har løsningen av ligningen som attraktor (Når metoden er konvergent).

I kaosteori kan det oppstå mye mer kompliserte attraktorer, f.eks fraktaler. Disse kalles gjerne kaotiske attraktorer. Et eksempel er Smales hestesko.

Et attraksjonsbasseng i faserommet til et dynamisk system er samlingen av de startpunkter som fører frem til attraktoren.