Attorney general

En attorney general er i engelskspråklige land det som i Norge kalles regjeringsadvokat, det vil si statens juridiske rådgiver.[trenger referanse]

I USA er den føderale attorney general medlem av kabinettet (statsråd) og, som sjef for justisdepartementet, regjeringens øverste rettsembedsmann. De amerikanske delstatene har også generaladvokater med tilsvarende oppgaver.

I Australia er den føderale generaladvokaten kronens høyeste rettsembedsmann og medlem av kabinettet. Generaladvokaten er sjef for justisdepartementet og minister med ansvar for politi, juridiske saker og den australske sikkerhetstjenesten.

I Canada er den føderale generaladvokaten og justisministeren kombinert i ett embede på kabinettnivå. Som generaladvokat er han kronens høyeste rettsembedsmann, og som justisminister er han beskjeftiget med justispolitikk og politiske beslutninger i forhold til rettsvesenet.

I England og Wales er generaladvokaten for England og Wales den høyeste rettsembedsmann i England og Wales, og gir råd og representerer kronen og offentlige etater i retten. Det er egne generaladvokater for hertugdømmene Cornwall og Lancaster.

I Tyskland er Generalbundesanwalt påtalemyndighetens øverste representant ved de føderale domstolene. Etaten står under det føderale justisdepartementets tilsyn.