Saubat de Arraidou og Maria de Hiriart 1743
Atalburu i Nedre Navarra med en lauburu og byggmesterens navn
Iesus Maria Ioseph hilçiaz orhoitg-ziten Io(en)nnes de Urtiaga, Martin d'Errecalde og Maria d'Errecalde, 1727 (første halvdel oversettes som "I minnet av JMJ's død")

Atalburu (fra baskisk «atari»usynlig[trenger referanse] og «buru» hode) er en overligger over hovedinngangen i et tradisjonelt baskisk hus.

Spesielt i provinsen Nedre Navarra var det vanlig at alle nyoppførte hus på disse steinene fikk påført opplysninger om byggeåret og navnet på ektefellen, eller andre motiver og inskripsjoner som:

  • Religiøse symboler, som et kors
  • Andre tradisjonelle motiver, som en baskisk kors eller bare et forklarende komma, duer symbol på troskap, stiliserte planter som symbol på velstand, rosetter av laurbærblader, symbol på udødelighet eller ulike andre som symboler, sol og stjerner
  • Arbeidsredskaper

Teksten kan ha religiøse referanser, for eksempel:

  • Au nom du Père et du Fils et du St Esprit m 'a fait bâtir l'an 1806 (norsk: I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn lot man meg bygge år 1806 ...)

Tradisjonelt har alle baskisk hus et navn, men dette var sjelden skrevet på husets atalburu. Det sto vanligvis skrevet på en armarria, en innmurt stein med våpenskjold, på de husene som hadde slike.

«Armarria», innmurt våpenskjold på huset «Orbe»

Når et hus fikk et navn, ble navnet nesten aldri endret.