Asker Symfoniorkester

Asker Symfoniorkester (ASYM) er det eneste symfoniorkesteret i Asker kommune og ble stiftet i 1972 med navnet «Asker Orkesterforening». Navneskifte til «Asker Symfoniorkester» ble vedtatt i 1999. Orkesteret eksisterte også før 1940 (uvisst stiftelsesdato og -år), men ble formelt oppløst som følge av den andre verdenskrig selv om videre uoffisiell aktivitet skal ha fortsatt noe inn i krigsårene.

Helt frem til 1998 hadde orkesteret Arne Hagen som fast dirigent. Etter dette har orkesteret basert seg på å bruke forskjellige profesjonelle dirigenter fra prosjekt til prosjekt. Orkesteret er besatt for det meste av amatørmusikere, men også med innslag av personer med bakgrunn fra musikkutdanning. ASYM holder minst fire prosjekter årlig og én konsert for hvert prosjekt, men har hatt opptil ni prosjekter på et år (2005) der enkelte av dem bare har involvert deler av orkesteret. Repertoaret i løpet av et år baserer seg på å holde én barne- og familiekonsert, én solistkonsert, én kirkekonsert og én konsert med Symfoniorkestrene i Akershus (SIA). Asker kommune er en viktig økonomisk støttespiller for orkesteret.

SIA ble opprettet i 1999 som et samarbeid mellom ASYM og Romerike Symfoniorkester (RSO) og med økonomisk støtte fra Akershus fylkeskommune. Målet var å få til et stort orkester én gang i året med et noe større repertoar enn det som hvert enkelt orkester kan spille til vanlig. I tillegg har det vært åpnet for andre interesserte utenom ASYM og RSO. Follo Kammerorkester også har deltatt enkelte år.