asdf er de fire første bokstavene på midterste rad i et QWERTY-tastatur. asdf er den vanligste tastekombinasjonen når man bare skal skrive en tilfeldig tekst. Grunnen til dette er tastenes plassering i forhold til normal håndstilling på tastaturet.

ASDF på et tastatur.

Venstrehåndens normalplassering er med pekefingerenF-tasten, og lillefingerenA. Ringfinger og langefingeren tar for seg tastene mellom.