Åpne hovedmenyen

Aschehougs forfatterskole er et kurs i kreativ skriving, det vil si skjønnlitterær forfattervirksomhet, arrangert av Aschehoug forlag i Oslo.

Aschehoug startet forfatterskolen i januar 2004 med tolv elever, valgt blant over 300 søkere. Da forfatterskolen hadde opptak for året 2017, etter tre års opphold, var det over 570 søkere til de tolv plassene.

Forlaget følger elevene i ett år gjennom regelmessige kurskvelder og betrakter skolen som et rekrutteringstiltak og en mulighet til å skape et utviklende skrivemiljø. Kurskveldene foregår i forlaget med tekstgjennomgang og innføring i aktuelle emner. I tillegg arrangeres arbeid i grupper med forlagets redaktører. Faglig leder og lærer de første årene var Merete Morken Andersen, forfatter og forlagsredaktør som i 2008 utgav «Skriveboka», en lærebok om skjønnlitterær skriveerfaring. Aschehoug foretok ikke nytt opptak av studenter til forfatterskolen i 2010, men hadde nytt opptak i 2011 og 2013. Da hadde de tidligere elevene billedkunstner og dramatiker Kari Fredrikke Brænne og forfatter Johan Mjønes overtatt jobben etter Morken Andersen.

Leder og lærer for skolen i 2017 er forfatter Bjarte Breiteig, forfatter av noveller, essays og en roman. 

I 2007 utgav forlaget «Ferskvare», en samling tekster av tolv av de 34 studentene som hadde gått kurset 2004-2006, blant andre Gabriel Michael Vosgraff Moro, Bjarte Samuelsen, Jenny Hval, Kari Fredrikke Brænne og Rita Sandnes.

Andre skriveskoler i Norge er blant annet Forfatterstudiet i Bø, Skrivekunst-akademiet i Hordaland og Forfatterstudiet i Tromsø, som tilbyr forfatterutdanning som fulltidsstudium på høyskolenivå.

Eksterne lenkerRediger