Aschehougs bokhandel

Aschehougs bokhandel var en av Oslos sentrale bokhandler i mer enn femti år. Den lå mesteparten av tida i Karl Johans gate 43, der etterfølgeren Tanum bokhandel i dag ligger i kjøpesenteret Paleet.

Det var i 1872 at slektningene Halvard og Hieromymus Aschehoug starta forlag og bokhandel under firmanavnet H. Aschehoug & Co. Opptatt i firmaet blei også i 1878 Johan Dahls Boghandel, som hadde vært i drift fra 1831, men nå var konkurs.

I 1888 fikk William Nygaard kjøpe seg inn i forlaget gjennom sin svigerfamilie (Wiel), som hadde gode forbindelser der. Han blei leder for og utvikla forlagsdelen, mens Thorstein Lambrechts, som var nevø av professor Torkel Halvorsen Aschehoug og hadde studert bokhandeldrift i England og Tyskland, tok seg av bokhandelen.

Nygaard og Lambrechts kom ikke godt overens, og de valgte å skille forlag og bokhandel i separate firma.

På 1920-tallet fikk bokhandelen økonomiske problemer, og Nygaard trådte til med kapital – mest for å redde Aschehoug-navnet. Kort tid etter overlot han til Johan Grundt Tanum å drive bokhandelen. Tanum var soussjef i forlaget og av mange sett på som Nygaards «kronprins», også fordi han var gift med ei niese av forleggeren. Imidlertid hadde Williams sønn Mads Wiel Nygaard begynt i forlaget i 1925, og dette svekka Tanums framtidsutsikter. Han slo derfor til på et tilbud om å kjøpe bokhandelen og drive den videre i eget navn. Dette skjedde i oktober 1928.

Dermed overtok Tanum bokhandel den fasjonable adressen på Karl Johan, hvor firmaet fortsatt driver. I 1965 slo denne seg for øvrig sammen med naboen Cammermeyers bokhandel, som Tanums far, Sigurd Pedersen, hadde drevet. Dette gjorde Tanum til Norges største i areal.

Aschehoug forlag er i dag majoritetseier i bokhandelselskapet Norli Gruppen, mens Tanum eies av Cappelen Damm.

Kilder rediger

  • Nils Johan Ringdal: Kardinaler og kremmere – norske forleggere gjennom hundre år, Den Norske forleggerforening

1995.

  • Odd-Stein Anderssen: Bilder av bokhandelens historie gjennom hundre år, Grøndahl 1950.
  • Harald L. og Egil Tveterås: Den norske bokhandels historie – norsk bokbransje etter 1900, bind 4, Den norske bokhandlerforening og Den norske forleggerforening 1996.