Arveøl

skikk

Arveøl var en skikk som ble fulgt i forbindelse med at en person var død og familien skulle overta arven. Det ble da holdt en fest med inntak av øl. I arveølet satte hovedarvingen seg for første gang i den avdødes sete. Skikken er kjent tilbake til sagatiden.