Arteriosklerose betegner tilstander hvor arterieveggen er unormalt stiv. Den vanligste årsaken til arteriosklerose er aterosklerose (åreforkalkning), hvor stivheten skyldes avleiring av kolesterol i åreveggen.