Arneberg, som til dels har brukt navnet Colbjørnsen, er en norsk slekt som stammer fra storgården Arneberg i Hof (nå Åsnes) i Solør. Gårdens første kjente eier var Alf Arneberg (ca. 1515–ca. 1585). Hans sønnedatter Maren Arnesdatter Arneberg (ca. 1573–ca. 1630) var gift med Arne Helgesen Gile, og de var foreldre til Birgitte Arnesdatter. Hun ble gift 1623 med Torsten Kolbjørnsen Arneberg (ca. 1580–1671 eller 1672), som var sønn til Kolbjørn Berger, som er nevnt 1593. Torsten Kolbjørnsen Arneberg var lensmann i Hof og storbonde på Arneberg.

Arneberg
Colbjørnsen
LandNorge
OpprinnelsesstedSolør
Colbjørn Torstensen Arneberg
Anna Colbjørnsdatter
Generalprokurør og høyesterettsjustitiarius Christian Colbjørnsen

Torsten Kolbjørnsen Arneberg og Birgitte Arnesdatter var bl.a. foreldre til sogneprest i Sørum Colbjørn Torstensen Arneberg (ca. 1631–1720). Sistnevnte var far til prestefruen og «nasjonalheltinnen» Anna Colbjørnsdatter (ca. 1665–1736), trelasthandler og oberst Hans Colbjørnsen og trelasthandler og oberstløytnant Peder Colbjørnsen, og var stamfar til slektsgrenen Colbjørnsen. Blant deres etterkommere er trelasthandler Hans Colbjørnsen (ca. 1675–1754), trelasthandler Peder Colbjørnsen (1683–1738), høyesterettsjustitiarius Jacob Edvard Colbjørnsen (1744–1802) og generalprokurør og høyesterettsjustitiarius i Danmark-Norge Christian Colbjørnsen (1749–1814). Colbjørn Arneberg var også oldefar til Carsten Tank.

Torsten Kolbjørnsen Arneberg og Birgitte Arnesdatter var også foreldre til Paul Torstensen Arneberg, Arne Torstensen Arneberg og Oluf Torstensen Arneberg. Oluf Arneberg var gift med Christence Nielsdatter Stabel, en datter av sorenskriver i Lier, Røyken og Hurum Niels Bastiansen Stabel (ca. 1599–ca. 1670), og var bl.a. far til Maren Arneberg, som var gift med jernverkseier Johan Halvorsen Groll (død 1691).

Slektsvåpen rediger

Colbjørn Torstensen Arneberg og etterkommerne tok som slektsvåpen en opprett svart bjørn.

Litteratur rediger

  • Peter Ravn Sollied, Nogen oplysninger om Solør-slektene Arneberg, Arntzen og Colbjørnsen og om lagmann Paul Helgessøns slekt fra Gile i Vang
  • «Arneberg», i Store norske leksikon, Kunnskapsforlaget
  • Hans Cappelen: Norske slektsvåpen, Oslo, 1969 (2. opplag 1976), side 80–81