Åpne hovedmenyen

Koordinater: 60°45′31″N 11°12′41″Ø

Arneberggårdene ligger like ved krysset mellom Arnebergvegen (fylkesvei 195) og Jønsbergvegen (fylkesvei 235).

Arneberg er ei grend i Romedal i Stange kommune. Grenda har navn etter de tre Arneberg-gårdene, nordre, østre og søndre Arneberg, som ligger i et tilnærmet klyngetun vest for Jønsbergvegen (fylkesvei 235), mellom Ilseng og Stange.

Navn og historieRediger

Ifølge Romedalboka[1] er Arneberg-gårdene skilt ut fra den eldste gården i sognet, den opprinnelige urgarden, Berg: «Tunet til Jønsberg må være det stedet der den opprinnelige Berg-garden har ligget [...]. Her har en familiegruppe slått seg ned, og etter hvert er yngre familiemedlemmer tildelt lodder av hovedbølet. På den måten har nabogardene blitt til og fått navn etter den første rydningsmannen, som Arneberg, Stenberg, Pålsberg og Olaberg.»

Samme kilde oppgir at alle tre gårdene før reformasjonen var bispedømmegods, og at de også fortsatte å tilhøre bispedømmet en stund etter reformasjonen. I 1615 stod imidlertid kronen (staten) som eier av gårdene.

Norske Gaardnavne oppgir at navnet opprinnelig kommer av «Arnaberg», fra mannsnavnet Arne (Arni), eller mulig «Arnarberg»[2]. Tilsvarende navn finnes også flere andre steder i landet.

GårdeneRediger

 
Låve på Arneberg nordre
 
Arneberg østre
 
Bygninger på Arneberg østre og søndre. Den røde bygningen i bakgrunnen er den fredede hovedbygningen på Arneberg nordre.

Mens jordveien av eiendommene ligger i umiddelbar tilknytning til gårdenes tun, har alle brukene hatt skogsstykker enten på Brynsåsen eller ved Kolomoen. Arealene som oppgis nedenfor er hentet fra Romedalboka som baserer seg på opplysninger fra 1964. Arealene kan senere være endret.

Arneberg nordreRediger

Gårdsnummer 214 (i tidligere Romedal kommune, nr. 4) har 430 mål dyrket jord og 560 mål skog. Det oppgis også at gården har skogsstykker på Kolomoen. Samlet areal er 990 mål. Familien Melbye har vært eiere siden 1909.

Ordfører i Romedal og stortingsrepresentant Christen Larsen Arneberg drev gården fra 1838 til 1861.

Arneberg østreRediger

Gårdsnummer 215 (i tidligere Romedal kommune, nr. 5) har 310 mål dyrket jord, 540 mål skog og 30 mål havn. Det oppgis at gården har skogseiendommer på Brynsåsen. I 1964 hadde eierfamilien også 700 mål skog på Kolomoen.

Dette er den største av Arneberg-gårdene. Samlet areal i 1964 var 1580 mål.

Villaen Kilde tilhører gården - og ligger et stykke sørøst for tunet. Familien Kongsli har vært eiere siden 1913.

Arneberg søndreRediger

Gårdsnummer 216 (i tidligere Romedal kommune, nr. 6) har 350 mål dyrket jord, 375 mål skog og 200 mål havn. Samlet areal: 925 mål. Det er gjort oldtidsfunn på garden, 2 økser og en spore. Familien Lien var eiere i 1964.

KommunikasjonRediger

Nord for Arneberg går Arnebergvegen vestover i retning Ottestad. Østover går Frenningvegen i retning nabogården Østby og Romedal kirke. Ved Arneberg er det også holdeplass for buss.

FredningRediger

Tunet på gården Nordre Arneberg har to fredede bygninger, en hovedbygning av empiretype og et bryggerhus sammenbygd med en svalgangsbygning som bla har vært brukt som bryggerhus og drengestue. Husene er vedtaksfredet av Riksantikvaren.[3]

Like sør for grenda ligger Jønsberg Landbruksskole.

ReferanserRediger

  1. ^ Bjarne Morthoff (1967). Romedalboka, garder og slekter. 1. Elverum. 
  2. ^ Norske Gaardnavne i Hedemarkens Amt, av O. Rygh utgitt i 1900
  3. ^ Kulturminnesøk: Arneberg Nordre

Eksterne lenkerRediger