Armee-Oberkommando Norwegen

Wehrmachtbefehlshaber Norwegen (WNB) var øverste militære sjef for den tyske militære okkupasjonsmakten i Norge, Wehrmacht, som inkluderte samtlige våpengreiner, Heer, Kriegsmarine og Luftwaffe. WBNs viktigste oppgave var å være sjef for den tyske hæren i Norge.

Generaloberst Nikolaus von Falkenhorst ble 25. juli 1940 utnevnt til Wehrmachtsbefehlshaber i Norge. Han hadde stillingen fram til 18. desember 1944. I en kort periode, 18. desember 1944 til 18. januar 1945, var generaloberst Lothar Rendulic militær øverstkommanderende. Fra 18. januar og fram til kapitulasjonen var general Franz Böhme Wehrmachtsbefehlshaber i Norge. Han hadde et koordinerende ansvar for hele forsvarsinnsatsen, men hadde i praksis ikke kommandomyndighet over den tyske marinen og flyvåpenet.

I nord var ansvarområdet avgrenset østover med en rett linje fra Utsjoki over Ifjordfjellet og til Kinnarodden.

Wehrmacht/Heer, den tyske hæren under andre verdenskrig i Norge, hadde en omfattende og vidtgreinende organisasjon, som var hierarkisk oppbyd, og den gjennomgikk ofte endringer og omorganiseringer.

Etter at Norge var okkupert, ble Heer organisert i 3 hovedavsnitt, såkalte Territorialbereichs, med hver sin Territorialbefehlshaber som sjef og hver sin generalkommando for et armékorps:

- Territorialbereich Süd-Norwegen med Territorialbefehlshaber Süd-Norwegen - Territorialbereich Mittel-Norwegen med Territorialbefehlshaber Mittel-Norwegen - Territorialbereich Nord-Norwegen med Territorialbefehlshaber Nord-Norwegen

Eksterne lenkerRediger